Meteorologia

 

La pluja

 

Mes de desembre de 2009

                        Dia 3                  9,0 litres
                        Dia 21              15,0 litres
                        Dia 22              19,3 litres
                        Dia 23                9,1 litres
                        Dia 24              10,3 litres
                        Dia 25                1,3 litres
                        Dia 26                4,7 litres
                        ____________________
                        Total                68,7 litres

La pluja de l’any 2009

                        GENER                        29,7  litres
                        FEBRER                      25,9  litres
                        MARÇ                          53,7  litres
                        ABRIL                           94,3  litres
                        MAIG                           12,8  litres
                        JUNY                           61,1  litres
                        JULIOL                         32,3  litres
                        AGOST                         29,6  litres
                        SETEMBRE                  48,7  litres
                        OCTUBRE                    56,7  litres
                        NOVEMBRE                   3,1 litres
                        DESEMBRE                68,7  litres
                        __________________________
                        TotaL                         516,6  litres

Jordi Soler