Meteorologia

 

Mes d'octubre de 2009

 

Temperatura (ºC)

Promig (1 minut)           13,1
Promig (min. + màx.)   16,9
Promig de mínimes       8,4
Promig de màximes     25,4
Mínima                         -0,9; dia 19
Màxima                        30,8; dia 5
Mínima més alta           15,8; dia 10
Màxima més baixa        14,2; dia 22

Vent (km/h)

Ventada més alta          31,7; dia 21
Velocitat promig           5,3
Recorregut del vent      2.066,4 km

Pressió (hPa)

Màxima          1.019,3; dia 31
Mínima           988,0; dia 22
 
Pluja
                                              
Dia   1                4,1 litres
Dia   7                1,7 litres
Dia 20              36,1 litres
Dia 21                3,7 litres
Dia 22              11,1 litres
______________________
Total                56,7 litres

 

Francesc Camprubí - Jordi Soler