Meteorologia

 

Mes de setembre de 2009

 

Temperatura (ºC)

Promig (1 minut)           17,9
Promig (min. + màx.)   20,6
Promig de mínimes       12,3
Promig de màximes     28,9
Mínima                         6,9; dia 16
Màxima                        32,9; dia 10
Mínima més alta           19,0; dia 3
Màxima més baixa        18,8; dia 15

Vent (km/h)

Ventada més alta          40,3; dia 4
Velocitat promig           7,4
Recorregut del vent      3.027,1 km

Pressió (hPa)

Màxima          1.018,0; dia 23
Mínima           1.001,3; dia 16
 
La pluja

Dia 12              12,0 litres
Dia 13                5,9 litres
Dia 14              16,1 litres
Dia 17                8,1 litres
Dia 20                1,8 litres
Dia 26                4,1 litres
_____________________
Total                48,0 litres

 

Francesc Camprubí - Jordi Soler