- Titulars -
BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
ANY XXXII NÚM. 377 - FEBRER DE 2009
 
- Festa dels Traginers 2009
- Josep Rodergas Font. Un professional i apassionat de la fotografia
- Mocions anticrisi i pressupost amunt. Ple del 27 de novembre de 2008