Meteorologia

 

Encetem la col·laboració de Francesc Camprubí, a qui agraïm que ens proporcionarà gràfiques sobre dades meteorològiques de Balsareny. Publiquem la gràfica de les temperatures màximes i mínimes del mes de gener de 2009, i també excepcionalment la de la velocitat del vent, per donar fe de com va afectar a Balsareny el vendaval que el dia 24 de gener va causar tants estralls a Catalunya.

Francesc Camprubí

La pluja

Mes de gener de 2008

Dia 6 .................................................. 6,9 litres

Dia 10 ................................................ 2,1 litres

Dia 19 ................................................ 1,5 litres

Dia 22 ................................................ 1,1 litres

Dia 31 .............................................. 17,4 litres

Total ................................................ 29,0 litres

Jordi Soler