- Jaume Artigas Sellarés. Una vida dedicada a l'ofici de paleta
 

.