Josep Cañellas parla de la Marató de TV3 al Casal

 

Un any més, a la sala principal del Casal de la gent gran balsarenyenc (Casal d'avis), el metge de capçalera Josep Cañellas i Isern va realitzar una xerrada per donar el missatge mèdic de les malalties mentals greus, per la campanya de solidarització de TV3 en la Marató d'aquest any per a la investigació. Prop de dues-centes persones van assistir a l'acte.

L'acte va tenir la projecció del DVD amb el testimoniatge personal d'afectats per alguna de les variants produïdes per la malaltia del cervell humà: en Joan, la Sònia, el Miquel i l'Íngrid. Aquests van omplir de foscor la sala del casal. L'expressió foscor va ser emprada en el fullet informatiu que es va repartir a cada persona.

“Avui dia tots els trastorns mentals es poden tractar, però encara hi ha molta feina a fer. S'ha d'investigar més per saber-ne les causes i per trobar nous medicaments i teràpies que millorin la vida dels malalts”. Aquest és part de la reflexió que hom pot llegir a la contraportada del fullet. L'angoixa, depressió i esquizofrènia són d'aquestes malalties que en un moment o un altre ens poden afectar.

Pep Cañellas va començar la xerrada, que va durar prop de dues hores, amb les seves explicacions sobre el tema amb la següent frase: “Avui dia el camp mèdic de la psiquiatria és una incertesa per als professionals psiquiatres, sociòlegs i altres especialistes dedicats a una ciència experimental a favor d'unes malalties contretes pel nostre cervell”.

En Pep, per tots nosaltres, pacients i amics, va constatar que, per a moltes de les nostres afeccions (com diabetis, diferents tipus de càncers, la simple feridura), les anàlisis permeten saber el tractament a fer per controlar-les. En l'actualitat, però, encara no és així en les malalties mentals.

“La por és un símptoma de l'angoixa. La persona es veu ficada en un laberint produït per una gran tristesa, símptomes d'abatiment, de fracàs, de pensar que ja no se serveix per res. Un gran enemic del patiment de l'angoixa és quan la persona es refugia en l'alcohol, el tabac o bé algun tipus de drogues, que tan sols fan que aquesta malalta tingui uns graus més alts i agreujants”.

Cañellas, amb una gran dosi de pedagogia, va dissertar sobre la falta de formació que patim avui dia, en general, ja que sempre hi ha excepcions, a les societats de la gent més gran.

Un apartat a favors dels mestres: desautoritzar la persona del mestre és evidenciar una falta de formació. També va voler fer palesa que a l'escola es practica l'ensenyament i és a casa on s'ha de practicar l'educació. Estem maleducant els nostres infants, que en arribar a l'adolescència no ens entenen. Hem de malfiar-nos de certes tecnologies, encara que ens faciliten les nostres tasques socials i laborals. Veritablement, si tenim cura d'aquesta formació, estem utilitzant una bona eina contra aquestes malalties.

Finalment, Josep Cañellas va donar les gràcies per l'assistència i va donar pas al petit torn de preguntes. La solidarització dels presents amb la causa de les malalties mentals greus de la Marató de TV3 va generar una aportació econòmica d'uns 200 euros, producte de la venda d'unes tires a favor d'aquesta 17a edició.

Josep Gudayol i Puig