- Titulars -
BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
ANY XXXII NÚM. 373 OCTUBRE DE 2008
 
- Èxit de la Fira d'entitats
- Homenatge a Conxita Planes
- La nostra gent. Entrevista a Conxita Planes: tant com puc!