La Pluja

 

Mes de setembre de 2008  

Dia 6 ............................ 1,8 litres

Dia 11 ....................... 17,4 litres

Dia 18 ......................... 3,8 litres

Dia 19 ...................... 17,5 litres

Dia 26 ........................ 2,0 litres

____________________

Total ....................... 42,5 litres

Jordi Soler