Renúncia de Susana Moron

Ple del 31 de juliol de 2008

 

Es van reunir, d'entrada, nou dels onze membres del consistori, amb l'absència de Núria Prat (ERC) i també, durant una estona, de Roc Carulla, que es va incorporar més endavant al ple. Es va aprovar per unanimitat l'acta anterior (29 de maig).

Pressupost. De primer es va aprovar el compte general del pressupost municipal de 2007, amb 6 vots a favor (CiU) i 3 abstencions (ERC, PSC i VAI). Després es va acordar un canvi en el pla de finançament del pressupost de 2008: d'una banda, es canvien 30.782 euros que passen de ser per al dipòsit de l'aigua a ser per a les reformes a l'edifici de la Casa de la Vila; i d'altra banda, també per a les obres de l'edifici de l'Ajuntament, es redueix en 185.000 euros una partida corresponent a una subvenció del PUOSC, que queda per 100.000 euros, i es proposa demanar uns préstecs de 94.217 i de 185.000 euros respectivament. El total de les obres de reforma suma 410.000 euros. La modificació es va aprovar amb 6 vots a favor (CiU) i 3 en contra (la resta de grups).

El passat mes de juny es va demanar un préstec al programa de crèdit local de la Diputació , per un import de 490.700 euros, per finançar diferents coses: reformes al pavelló d'esports (100.000), instal·lació elèctrica escola Guillem (75.000), parada del bus (54.000), locals plaça de la mel (50.000), redacció del projecte de la Llar d'Infants (50.000), vials i parcs (40.000), bar Piscina (36.000) i altres. Ara s'estudia l'oferta de Caixa Catalunya (Euribor + 0,10, a 10 anys més un de carència). S'acorda acceptar-la, així com acceptar una subvenció de 33.114 euros pels interessos de l'esmentat préstec, tot amb 6 vots a favor (CiU) i 3 abstencions.

A proposta de l'alcalde es va incloure un tema d'urgència: demanar una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la construcció d'un nou dipòsit, canonada d'impulsió (771.000 euros) i ampliació de l'ETAP (817.000 euros). Es va aprovar per unanimitat.

Tot seguit es van aprovar per unanimitat les festes locals per al 2009: els dies 25 i 27 d'abril. I també una modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus.

Canvis al PGO . Seguidament es va votar una proposta de modificar el Pla General d'Ordenació (PGO) al carrer de Sant Marc, cantonada carretera de Moià (antigues escoles de Sant Marc, on es preveu que s'ubiqui la nova llar d'infants). La regidora Isidora Hernández (PSC) va dir que estava d'acord amb fer una nova llar d'infants, però no allà; i Xavier Marquès (VAI) va recordar que el pla ja preveia, des de feia anys, una altra ubicació per a la llar d'infants, que l'anterior equip de govern es va trobar i que va considerar adequada. La modificació es va aprovar amb 6 vots a favor (CiU), 2 en contra (PSC i VAI) i una abstenció (ERC).

A continuació es va debatre un altre canvi del PGO, ara sobre el carrer del Carrilet, baixada de l'Estació i passatge Roqueta. Aquí, Hernández i Marquès van coincidir que es tractava d'una millora, i la modificació es va aprovar per unanimitat.

Obres al nucli antic . Es va debatre la ratificació d'acords de la junta de govern local sobre la “primera separata” de les obres del nucli antic, adjudicades a l'empresa Obres i Serveis Baix Montseny SL per un import de 288.522 euros, i el pla de seguretat i salut, per les obres del carrer de la Creu i del Castell. El regidor Andreu Fernández (ERC) va dir que l'obra ja hauria d'estar feta, i que s'hauria d'haver començat pel carrer de la Creu. El tinent d'alcalde Àngel Ribalta va explicar que es va començar pel carrer del Castell per qüestions de clavegueram, i que el retard va ser causat per les vacances de l'empresa. La ratificació es va aprovar amb 6 vots a favor (CiU) i 3 abstencions.

Precs i preguntes . Andreu Fernández, entre altres coses, demana el llistat de subvencions del PUOSC, s'interessa per l'estat del carrer del Castell, demana com es retiren els vehicles mal estacionats, observa que al carrer Jacint Verdaguer hi ha un solar on s'acumulen aigües brutes i lamenta la falta d'un representant de l'Ajuntament a l'acte final del curs de natació i que no hi hagués servei de megafonia. La regidora Noèlia Ramírez explica els motius de la fallada de la megafonia, i el regidor Bertran diu que per motius de treball urgents i imprevistos no va poder assistir a aquell acte. Fernández demana també els horaris dels vigilants locals. La tinent d'alcalde Susana Moron fa una detallada explicació d'horaris i explica que hi ha hores que no es poden cobrir, ja que, a més del personal de vacances, hi ha dues persones de baixa.

Isidora Hernández s'interessa per la brutícia de la piscina; Ramírez i Bertran diuen que és qüestió de manca de civisme i que s'hi està lluitant. Hernández lamenta que no se li fes arribar personalment la invitació per a la festa de Santa Rita, ja que es va lliurar al regidor Andreu Fernández. Aquest confirma que, dos dies abans de la celebració va rebre un sobre que semblava anònim amb les invitacions per a tots els regidors de l'oposició, als quals va haver de trucar per avisar-los, i que a Xavier Marquès no el va poder localitzar. Hernández diu que, després d'haver crispat la gent del municipi amb el tema del tancament de l'escorxador, suposa que ja es deu estar tramitant a seva reobertura; l'alcalde Jaume Rabeya diu que el tema no és fàcil i que ja es veurà què es farà.

Xavier Marquès diu que comprèn el problema dels horaris dels vigilants i l'explicació donada, però no entén com és que abans, quan CiU era a l'oposició, davant de la mateixa problemàtica feien una crítica destructiva a l'equip de govern. També demana com estan les inversions que el programa electoral de CiU preveia, de posar gespa al camp de futbol i cobrir la piscina. El regidor Albert Bertran explica que s'estan estudiant opcions per cobrir la piscina, i que la qüestió de la gespa no es planteja de moment, perquè fa relativament poc de la important inversió que l'anterior equip de govern va fer per la construcció del camp de futbol. Demana si es reuneixen els consells de cultura i esports, i si és el consell d'esports el qui dóna les subvencions a les entitats esportives, com preveuen els seus estatuts. Bertran respon que el consell d'esports es reuneix aproximadament cada dos mesos i que les subvencions les gestiona la regidoria, ja que el consell és un òrgan consultiu. La regidora Mireia Manzano explica que el consell de cultura també es reuneix, i presenta un llistat amb les despeses de la festa major. Marquès demana com s'ha resolt l'expedient del pla de Calaf i manifesta que, malgrat els informes tècnics, seria partidari de denegar el recurs i imposar la sanció prevista, encara que fos difícil de mantenir l'acte administratiu a l'expedient. Ribalta respon que, particularment, opina com ell, però que vista la documentació no troba adequada aquesta opció. Fernández critica que el Departament de Medi Ambient pugui aprovar aquest pla, i considera decebedora l'actuació dels responsables forestals de la Generalitat. Marquès demana quina participació hi ha hagut en les colònies esportives i si l'empresa privada que també n'ha organitzat ha pagat per fer servir les instal·lacions municipals. Bertran respon que al campus hi ha participat uns 30 nens i que el balanç és positiu. I que l'altra empresa no ha fet servir instal·lacions municipals, ja que a la piscina hi entren amb abonament o entrada. Pel que fa a l'Aquagym a la piscina, s'ha cobrat la taxa prevista als qui ho han organitzat.

Dimissió de la tinent d'alcalde Susana Moron . Abans d'acabar la sessió, s'informa que la tinent d'alcalde Susana Moron va presentar el dia 24 de juliol la seva renúncia al càrrec de regidora. Moron intervé per agrair, a tots, el temps que han compartit a l'Ajuntament. Ha dit que ara hi ha un equip de govern format majoritàriament per persones joves, que són al govern per primera vegada, i ha demanat diàleg i comprensió entre tots els grups.

Marquès ha dit que està d'acord amb aquestes paraules, però ha recordat que fa quatre anys també hi havia un equip de govern que era format per gent nova i jove, i que no van trobar cap col·laboració, sinó pals a les rodes. Va dir que respecta la decisió de la Susana , tot i lamentar que persones vàlides i amb esperit crític marxin de l'equip de govern. Hernández va dir que havia estat un plaer compartir aquest temps amb ella i que calia respectar la seva decisió. Fernández li va desitjar molta sort. Rabeya li va agrair la feina feta. Els reunits, per unanimitat, van acordar acceptar la renúncia de Moron i demanar a la junta electoral la credencial a favor de Josep Miquel Soler i Escudé. I l'acte, que havia començat a les 9 del vespre, va acabar a un quart d'onze de la nit.

Sarment