La Pluja

 

Mes d'abril 

Dia 7 ..................................... 2,2 litres

Dia 8 ..................................... 2,1 litres

Dia 10 ................................... 6,8 litres

Dia 11 ................................. 20,3 litres

Dia 12 ................................... 5,8 litres

Dia 13 ................................... 7,7 litres

Dia 19 ................................... 3,5 litres

Dia 20 ................................. 20,4 litres

Dia 23 ...................................... 2 litres

Dia 28 ................................... 6,1 litres

___________________________

Total ................................... 76,9 litres

Jordi Soler