Concurs de motius de les
cases de Balsareny

 

Reunits a Balsareny, a la Biblioteca Pere Casaldàliga, els senyors Ramon Carreté Parera (representant del Consell de Cultura), Esteve Díaz García (representant de l'Associació els Ametllers del Casal d'Avis) i Maria Jesús Rodríguez Melero (Representant de la Biblioteca Pere Casaldàliga), jurats del “Concurs de motius de les cases de Balsareny”, havent excusat la seva assistència la senyora Lluïsa Coma, han arribat al següent veredicte:

Categoria menors de 16 anys (20 participants)

Guanyadors: Anna Riu Capdevila (10 anys), 100 punts

Guillem Gutiérrez Serrano (4 anys), 100 punts

Aina Gutiérrez Serrano (4 anys), 100 punts

Sandra Soler Crespi (7 anys), 91 punts

 

Categoria de majors de 16 anys (9 participants)

Guanyadora: Paulina Galera (60 anys), 100 punts

Segon premi (serà el resultat del sorteig a celebrar entre els següents concursants):

Josefina Galera (61 anys), 91 punts

Maria Àngels Davins (56 anys), 91 punts

Cèlia Mañas (63 anys), 91 punts