Cercle Cultural de Balsareny Assemblea General Ordinària

 

El passat dissabte, 17 de maig de 2008, a les 17 h. de la tarda, a la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny, va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de socis del Cercle Cultural de Balsareny.

Després d'aprovar l'acta anterior, s'acordà ratificar els mateixos components de la Junta. Es va aprovar l'estat de comptes de l'any 2007, el qual s'adjunta a continuació, amb un petit superàvit. També es va acordar fixar la quota anual per als socis en 18 euros, després d'alguns anys sense haver-la augmentada. Referent a la publicitat, anuncis, el mòdul petit quedà estipulat a 4 euros, i el de contraportada a 35 euros.

Estat de comptes any 2007

Ingressos

Quotes socis ..................... 5.046,00

Publicitat .............................. 450,12

Interessos ............................ 19,19

Subvenció Ajuntament ......... 420,00

Subvenció Generalitat ...... 3.272,36

Premsa Comarcal ................ 195,56

IRPF ..................................... 280,44

Total .............. ......... 9.683,67

 

Despeses

Confecció Sarment ........... 7.467,64

Devolucions socis ................ 77,92

Premsa Comarcal ................ 251,73

Gestoria ............................... 153,12

Redacció Sarment .............. 958,35

Retenció IRPF ..................... 2,86

Comissions ......................... 161,66

Correu i altres ..................... 408,84

Total ....................... 9.482,12

Superàvit any 2007 ........... 201,55

 

CCB