La Pluja

 

Mes de febrer 

Dia 3 .................................... 8,1 litres

Dia 18 .................................. 3,2 litres

Dia 19 .................................. 2,1 litres

Dia 24 .................................. 4.0 litres

_______________________________

Total .................................. 17,4 litres

Jordi Soler