- Titulars -
BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
ANY XXXII NÚM. 366 FEBRER DE 2008
 
- Festa dels Traginers, signe de vitalitat
- Carnestoltes, més viu que mai
- Entrevista a Albert Bertran, regidor d'esports