Concurs literari de Sant Marc

 

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Balsareny convoca un concurs literari d'acord amb les següents

BASES

  1. Hi podran participar totes les persones nascudes o residents a Balsareny o que hi tinguin una vinculació familiar o laboral.
  2. Les modalitats seran de poesia i de prosa (narració breu o qualsevol altre tipus de prosa literària). En la categoria de menors de 6 anys, en lloc de text es podrà presentar un dibuix. Els premis seran llibres o discs o material didàctic.
  3. El tema dels treballs serà lliure.
  4. L'extensió màxima dels treballs serà de 3 folis (poesia) i de 5 folis (prosa), a un espai.
  5. Els treballs es podran presentar a l'Ajuntament de Balsareny o a la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny, en horaris d'atenció al públic, entre els dies 25 de març i 5 d'abril de 2008.
  6. Els treballs s'hauran de presentar per quintuplicat, amb un lema o pseudònim, acompanyats d'una plica o sobre tancat. A l'exterior de la plica hi haurà el títol de l'obra i el lema o pseudònim utilitzat; a l'interior, el nom i cognoms de l'autor, l'adreça postal i electrònica i el telèfon.
  7. Hi haurà 7 premis per a poesia i 7 més per a prosa (1 per a cada categoria), en aquestes categories: menors de 6 anys; cicle inicial d'ensenyament bàsic (6-7 anys), cicle mitjà (8-9 anys) i cicle superior (10-11 anys); ESO (12-16 anys); adults de 17 a 59 anys; i de 60 anys en amunt.
  8. El jurat del premi serà format pels membres del Consell Municipal de Cultura i el seu veredicte serà inapel·lable.
  9. La participació en el concurs implica la plena acceptació de les bases, que en cas de dubte seran interpretades pel Jurat.
  10. Els premis es lliuraran dintre els actes de la Festa Major de Balsareny, el dia 27 d'abril de 2008.

Balsareny, febrer de 2008

Regidoria de Cultura