- Titulars -
BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
ANY XXXII NÚM. 365 GENER DE 2008
 
- Més mocions que emocions. Ple del 29 de novembre de 2007
- La pluja de l'any 2007: 293,5 litres caiguts a Balsareny
- Entrevista a Susanna Morón Fernández, primera tinent d'alcalde