La Pluja

 

Mes de desembre

0 ................ litres

Resum de l'any 2007

Gener .............. 6,5 litres

Febrer ........... 15,2 litres

Març ................ 27,1 litres

Abril ............... 121,1 litres

Maig ................ 44,2 litres

Juny ................... 9,1 litres

Juliol .................. 1,3 litres

Agost ............ 100,1 litres

Setembre ....... 21,1 litres

Octubre ........... 39,9 litres

Novembre ........ 6,9 litres

Desembre ....... 0,0 litres

Total ............. 392,5 litres

Jordi Soler