- Titulars -
BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
ANY XXXII NÚM. 359 JUNY DE 2007
 
- Eleccions municipals: Convergència i Unió guanya per majoria absoluta
- Segona edició de la festa Andalunya a Balsareny