- Titulars -
BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
ANY XXXII NÚM. 357 ABRIL DE 2007
 
- Enquesta als grups municipals: CIU, ERC, VAI, PSC
- Ple municipal de 8 de març de 2007