- Cartes al Sarment-

 

Podeu adreçar a Sarment les vostres cartes amb opinions i comentaris sobre temes i aspectes d'interès local. Les cartes han de ser breus i no han de tenir continguts ofensius ni injuriosos, ni consideracions de caire personal. Han d'anar signades amb el nom i cognoms de l'autor, llevat que sigui un escrit signat per una entitat local públicament reconeguda, i facilitar-nos un telèfon de contacte. Sarment es reserva el dret de publicar o no les cartes que rebi i de retallar-les si escau, i no mantindrà correspondència sobre la seva publicació.

Adreça de contacte: sarment@sarment.cat