Ple municipal de 8 de març de 2007

Un pressupost de 5,5 milions d’euros

Amb l’assistència dels onze membres del consistori, es va aprovar l’acta de la sessió anterior. Els reunits van debatre el pressupost general de l’Ajuntament per al 2007, que ascendeix a 5.471.924,00 euros. El regidor Jaume Rabeya va comentar l’increment en la recaptació de l’IBI i en els impostos sobre construccions i increment de valor dels terrenys, esmentant que estaven relacions amb el mercat de la construcció i que per tant són variables. També va dir que l’alcalde havia comentat a la premsa que hi havia un projecte sobre la nova llar d’infants i va demanar veure’l. L’alcalde, Francesc Soldevila, li va respondre que en el projecte s’hi estava treballant i que encara no estava fet, ni el concurs per adjudicar-lo. Rabeya va dir també que en el capítol d’inversions al col·legi Guillem hi ha prevista una inversió de 113.000 euros per instal·lació elèctrica i plaques solars, a finançar amb un préstec, i que el seu grup creia que això ho havia de pagar la Generalitat. Pel que fa a la segona fase de les obres de la casa de la vila, va demanar si la subvenció prevista ho era per algun canvi de destí d’alguna altra obra concedida; i sobre la primera fase va observar que havia demanat veure el projecte i les certificacions d’obra, ja que li havien dit que l’obra feta no s’assembla a la projectada. Finalment, va parlar de la venda, prevista al pressupost, d’uns terrenys al carrer del Carrilet; després de comentar les inversions que es preveu finançar amb aquest ingrés, va dir que caldria buscar més subvencions abans de vendre el solar, ja que al seu parer és l’únic solar públic on es podrien fer pisos socials. Per tot plegat, va dir que el seu grup no donaria suport a aquest pressupost, que es va votar i va ser aprovat per 6 vots a favor, els de l’equip de govern, i 5 en contra, els de CiU.

Seguidament es va tractar de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2007, que contempla els llocs de treball de personal funcionari, de personal contractat amb dedicació completa i amb dedicació parcial. La plantilla es va aprovar amb 6 vots a favor i 5 abstencions de CiU. Així mateix, es va aprovar l’organigrama i catàleg dels llocs de treball de l’Ajuntament, també amb 6 vots a favor i 5 abstencions. Finalment, es va aprovar un increment del 2 per cent, amb efectes d’1 de gener de 2006, de les retribucions dels càrrecs electes i per assistència als plens i juntes de govern. El regidor Rabeya va observar que això suposava un increment de 10.000 euros, i que la seva previsió, comptant unes 50 juntes de govern anuals més els plenes, era que l’alcalde cobraria cap a 21.000 euros l’any; els tinents d’alcalde, 6.930 euros l’any; els regidors de l’equip de govern, prop de 6.000 euros l’any; mentre que els regidors de l’oposició, uns 800 euros l’any. La proposta es va aprovar amb 6 vots a favor i 5 en contra. La sessió, molt breu, es va aixecar a un quart i cinc de deu, 20 minuts després d’haver començat.

R.C.