- Titulars -
BUTLLETÍ DEL CERCLE CULTURAL DE BALSARENY
ANY XXXII NÚM. 355 FEBRER DE 2007
 
- Gran participació a la Festa dels Traginers d'enguany
- Entrevista a Jaume Vall, banderer de la Festa dels Traginers 2007
- Entrevista a Marc Vilardell, director de Ràdio Balsareny